วันสถาปนาสถาบันไทยคดีศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

      เมื่อวันที่ ๓ มีนาคมที่ผ่านมา สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาสถาบันไทยคดีศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น ๙ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีอาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์เชษฐา พลายชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจากคณะและหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมแสดงความยินดี ตลอดจนเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล