วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ วางจำหน่ายแล้ว

     วารสารไทยคดีศึกษา (ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ : กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙) หน้าปก "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช (รัชกาลที่ ๙) กับธรรมศาสตร์ : น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้" ฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
๑. การสถาปนา การปฏิสังขรณ์และรูปทรงสถาปัตยกรรมองค์พระบรมธาตุทุ่งยั้ง จากหลักฐานประวัติศาสตร์ โดย ธีระวัฒน์ แสนคำ
๒. ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ และความหลากหลายของโขน (ทศวรรษที่ 2480 ถึงปัจจุบัน) โดย กรินทร์ กรินทสุทธิ์
๓. อัตลักษณ์และความจริงแท้: โครงสร้างกำกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดย อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์
๔. การพัฒนาความสามารถของชุมชนวัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลำปาง ในการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน โดย อาสา คำภา, กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล, ศุภารมย์ ประสาทแก้ว และ สุระ พิริยะสงวนพงศ์
๕. ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์: ผีกับการพัฒนาสังคม โดย สันติชัย แย้มใหม่, จิรัชยา เจียวก๊ก และ ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะ
๖. พลวัตความหมายของคำว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน : กรณีศึกษาศูนย์พักคนไร้บ้านโดยมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย ญาณิกา อักษรนำ
๗. วิจารณ์หนังสือ : Ancient Khmer Sites in Eastern Thailand โดย กำพล จำปาพันธ์
๘. วิจารณ์หนังสือ : ราษฎรสามัญหลังวันปฏิวัติ 2475
โดย สุนิตย์ เหมนิล

JournalPub2 thumb JournalPub3 thumb


จำหน่ายแล้ววันนี้ ราคาฉบับละ ๑๕๐ บาท ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่
๑. สถาบันไทยคดีศึกษา โทร. ๐๒-๖๑๓ ๓๒๐๓-๕ ต่อ ๒๐ หรือส่งข้อความ (Inbox) มาที่เฟซบุ้ค “วารสารไทยคดีศึกษา” หรือทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๒. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๔. ร้านหนังสือริมขอบฟ้า