ผู้อำนวยการและนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา นำเสนอผลงานวิชาการที่ประเทศสเปน

   เมื่อระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา และอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนางสุจิตรา ไชยจันทร์ นักวิจัยชำนาญการ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ WEI International European Academic Conference on Education and Humanities ณ Universitat Autònoma de Barcelona at Casa Convalescència เมืองบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน โดยมีนักวิชาการจากหลายประเทศเข้าร่วมนำเสนอ
- อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ นำเสนอหัวข้อ “Print Media Exposure and Uses Among University Students in Thailand”
- นางสุจิตรา ไชยจันทร์ นำเสนอหัวข้อ “Motivation to Travel and Tourism Behavior of Foreign Students in Thailand”