ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา นำคณะนักแสดงโขน ชุด "ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ" เข้าพบนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๓ พ.ย. ๕๘ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา ดร.อนุชา ทีรคานนท์ และ ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการผลิต การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำคณะนักแสดงโขนฯ ชุด "ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ" ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นตัวแทนมาพบ พร้อมมอบของที่ระลึกประติมากรรม "พระจันทร์ทรงรถ" แก่ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสมัพันธ์การแสดงโขนฯ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย