นิทรรศการความรู้จากงานวิจัย (กำหนดเผยแพร่ ณ มุมไทยคดีศึกษา หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต ในช่วงเดือนกันยายน 2557)

<click ที่ภาพเพื่อขยายภาพขนาดใหญ่>